• +622159576882 |+622159576730
  • [email protected]

    Tag Archives: Obituari

    Potret Drs. K. H. Ahmad Rifai Arief
    Obituari Kiai Haji Ahmad Rifai Arief

    Oleh : Saeful Bahri Guru Pondok Pesantren Daar el-Qolam Tulisan ini akan berupaya menggali perjalanan hidup juga pemikiran seorang tokoh yang telah dinilai oleh masyarakatnya telah memberikan keteladanan serta sumbangan yang besar semasa hidupnya. Tokoh yang dimaksud ialah Kyai Haji Ahmad Rifa’i Arief (1942-1997 M/1361-1418 H). Adapun sumbangan dan peranan beliau adalah dalam bidang pendidikan